خانه / خبر / امتیاز مقالات کنگره چهارم

امتیاز مقالات کنگره چهارم

 

 

 

امتیاز موضوع ردیف

 

۱۲ تناسب عنوان مقاله با محورهای همایش ۱
۱۲ داشتن چکیده، کلید واژه، مقدمه، متن، نتیجه گیری، منابع و ماخذ(از نظر شکل ) ۲
۱۲ داشتن سوال یا فرضیه تحقیق و ساختار مند بودن آن ۳
۷ دارا بودن پیشینه تحقیق و و داشتن جنبه نوآوری ۴
۱۰ قوت و اتقان تحلیل داده هاو مستدل بودن آنها ۵
۱۰ مستند سازی به آیات و روایات و آثار مورد استفاده ۶
۵ انسجام منطقی متن و پاسخگویی به پرسشهای تحقیق ۷
۵ داشتن رویکرد کاربردی وعملی ، در برخی از محورها ۸
۷ رعایت نظام ارجاعات ، کافی بودن تعدد و اعتبار منابع ۹
۱۰ شیوایی قلم و نگارش ، رعایت علایم نگارشی ۱۰
۱۰ نتیجه گیری و اراِئه راهکار ها و پیشنهادات ۱۱

درباره‌ admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*