خانه / معرفی کتاب های بانو

معرفی کتاب های بانو

آثار قلمی و تألیفات بانو (ره)

  آثار قلمی و تألیفات بانو (ره)اربعین الهاشمیه این کتاب که در سن چهل سالگی ایشان به زبان عربی به رشته تحریر در آمد و در آن روایات ذکر شده، بسیار عمیق و اجتهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و همان طور که در شرح حال وی اشاره شد، بعد از انتشار، در مجامع علمی خصوصاً حوزه نجف ... ادامه مطلب »